Program változásai időrendben


2022.06.20

- 2022.07.01 -től új NEAK cikktörzs van: C220701


2022.06.11

- bizonylat másolás ablak helyi menüjében kikapcsolható, hogy mozgásnem csere

esetén a korrigált mennyiségek másolódjanak, így egy sablon bizonylat

ismét többször lemásolható az eredeti mennyiségekkel


2022.06.10

- a termék F8 készlet infó "?" funkciónál vagy a bizonylatoknál a tételre

jobb egérgombbal kattintva a nem teljesített vevő rendelések

az adott termékre kilistázhatók

- a rendelések teljesítési állapota kapcsolódó bizonylat lezárásakor

aktualizálva van


2022.06.06

- a "Szállítói rendeléshez ad" funkciónál másik szállító is választható


2022.06.05

- a Forgalom - Listák - Partnerek forgalma alatt lekérdezhető egy beteg

egy termékének a javítási díja, így már vényrögzítés előtt lehet tudni,

hogy a termék mekkora értékben javítható

- a Forgalom ablakban a bizonylatok tételeinél a rendelési bizonylatoknál

a "Várakozó" oszlopban a még nem teljesített/teljesítésre várakozó

mennyiségek is láthatók


2022.06.04

- a Forgalom - Listák - Rendelés teljesítéseknél a "Részben teljesítettek" is

kérhetők és a bizonylatok Teljesített állapota is újrakalkuláltatható

az aktuális bizonylat kapcsolatok alapján


2022.06.03

- a partner adatoknál lehet tömegesen megadott mezőben adatot módosítani


2022.05.30

- a partnerek megjelölhetők különböző dátumok alapján

pl: szül.dátum vagy utolsó módosítás vagy kgy ig érvényesség alapján

- a partnerek Karbantartásánál státusz csere lehetséges a szűrt adatokra

- az összekapcsolódó bizonylatok együtt megtekinthetők

pl: egy vevő rendelés - szállítás - számlázás másolási láncolat (sztornókkal, korrekciókkal együtt)

(az egyiken a jobb egérgombos menüből a "Kapcsolatok" menüt kell kiválasztani)


2022.05.28 (*)

- eltérő (mozgásnemű) bizonylat másoláskor a második bizonylatnál a korábbi

másolásoknál felhasznált mennyiségekkel csökkentett mennyiség kerül az új bizonylatra

így pl a több részletben történő teljesítésnél a már csak hiányzó tételek

mennyiségei kerülnek az új bizonylatra


2022.05.27

- a raktáraknál egyenként beállítható, hogy lehet -e negatív készlet az adott raktárban vagy sem


2022.05.26

- tipikus/sablon megjegyzések készíthetők a bizonylatokhoz (Forgalom ablak - Karbantartás menü)

pl: "Rendelés alatt" vagy "Várható szállítás 3 hét"

(megjegyzés kitöltésénél a Crtl+Szóköz -t lenyomva választható lista jelenik meg)


2022.05.25

- vényes bizonylat alábontásához egy korábbi bizonylat tételei betölthetők


2022.05.22

- a termékek (ár/készlet) listában a minimum, maximum, kritikus készletek is

lekérhetők (akár több raktárra is)


2022.05.20

- az egyszerűsített ár CSV betöltésnél a partner szerinti idegen kód is lehet

a termék azonosítás módszere

- 2022.06.01 -től új NEAK cikktörzs van: C220601


2022.05.07

- a bizonylatok előtörténete lekérhető a Forgalom ablakban

- egy termék megadható mennyiséggel egy nyitott szállítói rendeléshez adható

a Forgalom ablakban a bizonylat tételére jobb egér gombbal kattintva vagy

a bizonylat tételeit megnézve (Műveleteknél)


2022.05.06

- a bizonylatokat szűrni lehet az Engedmény alapján is (fej vagy tétel)

- az időközben ellenjegyzett eReceptek listázhatók - megjelölhetők


2022.05.05

- Forgalom ablak alsó/tételek táblázatában a rendeléseknél az "E.Készlet" oszlopban

a beállított készlet figyelésnek megfelelő aktuális készlet mennyiség van kiírva

- a szállító rendeléseken nyomtatási képen az azonos termékek mennyiségei

alapesetben össze vannak vonva

- a teljesíthető vevő rendelések megjelölhetők a Forgalom ablak Rendelés menüjében

vagy a Partner-Bizonylatok ablakban jobb egérgombbal


2022.05.04

- fizetési módokhoz kis képek/ikonok is beállíthatók


2022.04.30

- fizetési módok sorrendje változtatható

- beállítható, hogy a fizetési módok melyik bizonylat típusoknál használhatók


2022.04.28

- a pénztárzárásnál a számolás után rögtön lehet a központnak pénz feladást készíteni


2022.04.27 (GYSE)

- a kiadási igazolásra, összesítőre alapértelmezett sablon szövegek kerültek

- a magasabb (drágább) támogatású, ezért nem kiszolgálható helyettesítő

termékek pirosan ki vannak emelve


2022.04.20

- 2022.05.01 -től új NEAK cikktörzs van: C220501


2022.04.18

- a pénztárzáráson a forgalom vényes-nem vényes-támogatás és áfa bontásban is látható

- a Forgalom - Listák - Vényes forgalomkimutatás (összesített) listában a vény darabszám is látható


2022.04.17

- beállítható, hogy új vényes ért. rögzítesekor a biz. rögzítése a fiz.mód-nál kezdődjön

- a beváltás vagy kiszolgálás dátumának átírása után, ha kell

a tb-ár adatbázis aktualizása és a biz újrszámolása automatikusan megtörténhet


2022.04.11 (*)

- NavOnline kommunikáció javítása nem EU-s cég áfás számlázásánál

- vényes értékesítés módosításakor az ártípusok inicializálása korrigálva lett

- az alsó státusz sorban az EESZT azonosító mellett a bejelentkezés lejárati ideje is látható


2022.04.09

- a termékeket lehet beszerzésre is szűrni, akár raktáranként vagy összesítve


2022.04.06

- 2022.04.08 -től új NEAK cikktörzs van: C220408


2022.03.29

- a termékek gyorsan szűrhetők azokra, ahol "V"an "K"észlet az "A"ktuális "R"aktárban


2022.03.23

- a termék/ár listán a termékek NEAK megnevezése is megjeleníthető


2022.03.20

- 2022.04.01 -től új NEAK cikktörzs van: C220401


2022.03.16

- betegazonosítónál használt nyomtatvány típusok kibővültek:

- 98 UIDU Ideiglenes magyarországi tartózkodás útlevél alapján

- 99 UMEN Menekült menedékes igazolvány alapján


2022.03.15

- szokásos (eRecept) kiváltó adatai eltárolhatók a beteghez


2022.03.12

- több bizonylat nyomtatásnál lehet PDF exportot is kérni

A PDF-ek a Windows felhasználó Dokumentumok\NodeConto+ könytárában találhatók

Egyedi útvonal beállítása: [SZAMLA] PDF_PATH=


2022.03.11

- egységes (szakdolgozói) EESZT kiadó állítható be az X-es felhasználói kódok

helyett a Forgalmazó - eRecept beállításoknál


2022.03.09

- a munkalap RTF sablonoknál a #KOR# (beteg kora) is használható


2022.03.06

- árcímke nyomtatható a termékekről

- a termékeknél megadható az egységnyi mennyiségi egység pl L vagy KG

és mennyiségi szorzó, így az árcímkén meg tud jelenni a termék ára mellett

az egységi mennyiségre számított ár is. pl 2.5 literes üdítő 1L-es ára


2022.03.04

- a mozgásnemeknél beállítható, hogy melyik raktárakban engedélyezettek


2022.03.03

- a korábbi javítási díjak kigyűjtésénél ki lehet kapcsolni a gyártási szám

egyezőségének figyelését (Beállítások - Bizonylatok - Vényes értékesítés)


2022.03.01

- lehet szűrni a nem jelentett vényekre (Jel.s. szűrés)


2022.02.25

- a bizonyat és vény fej adata felvitel közben utólag, újra módosítható


2022.02.22

- a hiányzó kiadási igazolások lekérhetők, nyomtathatók


2022.02.21

- 2022.03.01 -től új NEAK cikktörzs van: C220301


2022.02.07

- a forgalom táblázat első oszlopában a jelek-nél egy körben levő "i" jelzi,

ha a kiadási igazolás nyomtatása nem történt meg


2022.02.06

- a Beépített SQL listákánál lekérthető, hogy az egyes termékek milyen BNO

kódokkal lettek rögzítve a vényeken


2022.02.05

- az eRecept (esetleges) foglalási adatai is láthatók az eRecept lekérdezésnél


2022.02.02

- a partnereknek egyéb (további) számlázási és szállítási címe lehet


2022.02.01

- a termékek NEAK adatlapján jelölhető, ha egy termék MDR hatálya alá esik,

lehet szűrni is rá, így egy árlistát lekérve a vonalkóddal, ttt kóddal és

gyártóval együtt, már látható, hogy melyik termékekkel kell foglalkozni az

MDR jelentéssel kapcsolatban (pl további dokumentációkat kell gyűjteni) és

a jelentés excel táblázata a lista alapján már részben kitölthető


2022.01.31

- kiadási igazolások nyomtathatók a megjelölés alapján


2022.01.29

- a TAJ ellenőrzés és az eJelentés funkciók kommunikációja a Windows helyett

beépített módon valósul meg


2022.01.26

- retaksa lista kérhető a lezárt, nem lezárt vagy minden bizonylatra

- az eReceptek lekérésénél az oszlopokban levő "..." -ra kattintva a vényhez

tartozó megjegyzések is megjeleníthetők

- a tételeknél pedig az oldaliság mellett a testtáj is látható

- BNO kódok frissültek


2022.01.22

- vényes rendelés esetén kiadási igazolás helyett vényátadási jegyzőkönyv van nyomtatva,

csak a tényleges kiszolgálásnál (vényes értékesítésnél) van kiadási igazolás


2022.01.20

- az összes etikett lista nyomtatható etikett nyomtatóra


2022.01.17

- a távszervíz ALT+F1 gombokkal bármelyik ablakból indítható

- ha a vényes bizonylat kiállítójának van EESZT azonosítója, akkor

az ő nevében történik meg az eGYSE kiadás, ő lesz a kiadó,

így ha a bizonylathoz rögzítve lett már az elején, pl egy műszerész,

akkor nem kell kiválasztani az eRecept feliratnál a tényleges kiadót

- ha a (pl rendelésből készített) vény.ért. kiszolgálás dátuma és a kiadás dátuma

nem egyezik, pl: biz másolás után vagy módosítottak rajta lezárás előtt, akkor

töröljük a kiadás jelzését és újból kiadjuk az új kiszolg. dátummal


2022.01.16

- a leltár ablakban is lehet résznévre keresni a szokásos módon

- a Forgalom ablakban az F11-es gombbal gyors (nem vényes) értékesítés rögzíthető

- az eRecept-ek megjelenítésénél látható a "Beteg nyilatkozata rendelkezésre áll"

adat és a 30 napon belül esedékes vények is megjelennek

- eRecept kiadásnál eltérő felhasználó adható meg a tényleges kiadónak

- beállítható, hogy a bizonylat másoláskor az új bizonylat teljesítési dátuma

az eredeti bizonylat dátuma vagy az utoljára megadott vagy a mai dátum legyen


2022.01.14

- 2022.02.01 -től új NEAK cikktörzs van: C220201


2022.01.12

- a Forgalom ablakban levő F8-as partner ablakból egy partnerre jobb egérrel

kattintva megtekinthetők az eRecept előzmények, új kiszolgálás indítható

- csekkes nyomtatásnál egyedi tálca állítható be pl: kézi adagoló

- a CSAK_SAJAT_MAGA_LATJA_A_BIZT beállítás ki lett bővítve

- NEAK cikktörzs frissítésnél ha megváltozott a kisker elad.ár akkor a termék

megjelölt lesz, így a változásokról lista nyomtatható


2022.01.10

- az ismétlődő bizonylatok kezelése finomítva lett

pl lehet 02-es csoportot létrehozni a 2 heti bizonylatokhoz

- a részkiegyenlítéseknél hosszabb megjegyzés is megadható


2022.01.07

- 30 napnál régebbi kiszolgálású vény nincs kommunikálva az EESZT felé


2022.01.06

- az előző évi rontott minta bizonylat sztornózható

- a Forgalom ablakban a partner (F8-as) választó ablakból elérhető

nagyméretű nyomógombbal a partner Rendelési és Bizonylatai ablak

- a partner bizonylatai ablakban ha nincs ini beállítás a biz.típusra

akkor a forgalom ablakban levő aktuális bizonylat típusa lesz beállítva

- beállítható, hogy a vény munkalap száma legyen a tétel(ek) gyártási száma

NODE.INI [VENYESERT] GYARTASISZAM_MUNKALAP=N


2022.01.05

- minden felhasználó kiléptetése esetén 5 percig vagy

az utolsó felhasználó kilépéséig más nem tud belépni a prg-ba


2022.01.04

- egy tavalyi biz. áttöltésnél lehet szűrni a lezáratlan bizonylatokra, a raktárra

- táblázatok vízszintes osztási pozíciója felhasználó függő távoli asztali környezetben


2022.01.03

- a TAJ alapján történő vény lekérdezésnél az utolsó 4 vény részletes adata

automatikusan le van szedve


2022.01.02

- a termékek "Árszorzó vagy Eladási ár újraszámolási" adata

a részletes Raktár listán és az árlistán is megtalálható


2022.01.01

- mentésnél nincs mások kiléptetése és utána ismételt felhasználói belépés


2021.12.29

- a leltárban lehet sorszám tartományra szűrni


2021.12.28

- a kiadási igazolás előkép helyett rögtön nyomtatható


2021.12.24

- az előző évi záró pénztárzárások a Pénztárzárás ablak

Karbantartás menüjében áttölthetők nyitó/kezdő értéknek


2021.12.23

- tavalyi rontott bizonylat (pl: ism.biz-hez használt) minták törölhetők


2021.12.22

- az Értékesítési ellenőrző listában új csoportosítás lehetőség van: Beteg név (TAJ)


2021.12.21

- beállítható, hogy eRecept betöltés előtt mozgásnemet lehet választani

NODE.INI [VENY] MOZGASNEM_BE_EGYSE=N

- eRecept ISO csoportos betöltéskor csak a csoportban levő termékek láthatók

- eRecept TTT alapú betöltésekor, ha van több azonos TTT kódú termék,

akkor a lehetséges termékek közül lehet választani


2021.12.20

- 2022.01.01 -től új NEAK cikktörzs van: C220101


2021.12.13 (*)

- leltározásnál a nyilvántartási ár hiányzott bizonyos feltételek mellett


2021.12.06

- lehet eReceptekre szűrni a Forgalom ablakban


2021.12.05

- beállítható, hogy többlet javítási díj esetén a program ne engedje a tételt

rögzíteni. NODE.IN [VENYESERT] JAVITASI_DIJ_TOBBLET_HIBA=I

- eReceptek esetén a kiadás jelzésének időpontja:

a kiszolgálás dátuma és a kiadás jelzésének időpontja

- MNB azonnali utalási QR kód kérhető a kimenő számlára

- a javítási vényeknél a hiba leírás minták ki lettek bővítve


2021.12.03

- 2022. évi verzió előkészítése


2021.12.02

- a nc2021e.exe frissítő program kezeli a /silent paramétert: csendben, automatikusan frissít

- szöveges sablonok Jegyzettömbös szerkesztésénél az UTF-8 kódolású fájlok

automatikusan ANSI-ra vannak konvertálva


2021.11.20

- 2021.12.01 -től új NEAK cikktörzs van: C211201

- a leltár hiány mennyiségei negatívak, ha a mozgásnem készlet beállítása "+"


2021.11.12 (GYSE)

- az előzetes eRecept lekérdezésnél lehetőség van a vény tételeinek bővebb

előzetes lekérdezésére (F12) pl: mennyiség, mee, ... megjelenítésére vagy

ha több tételes a vény pl 3x90 db, akkor minden termék megjelenik


2021.11.09

- az ált. bizonylat lezárás előtt még átalakítható számlává

- lehet szűrni a vény vonalkódra is a Forgalom ablakban


2021.11.05

- eGyse funkciók finomhangolása, új BNO törzs


2021.11.03

- eGyse funkciók finomhangolása


2021.10.31

- eGyse funkciók aktiválás


2021.10.20

- 2021.11.01 -től új NEAK cikktörzs van: C211101


2021.10.17

- eGyse funkciók bővítése


2021.10.05

- NavOnline adatszolgáltás korrigálás


2021.10.01

- eGyse Pilot üzem indulása


2021.09.20

- 2021.10.01 -től új oep cikktörzs van: C211001


2021.09.12

- a felhasználók EESZT felhasználói kódja mellett a hivatalos név is megadható

(pl a "01-es Bolt" felhasználó esetében az EESZT-nek a "Valaki András" lesz küldve)

- a bizonylatszámba a raktár kód is begenerálható (FSA)

- a főkönyvi típusoknál az adótípus is megadható, ezáltal különbőző értékesítések

esetén, pl belföldi (áfás), EU-s, nem EU-snál eltérő könyvelési feladás lehetséges


2021.09.09

- a Fő ablakban levő gombok elhelyezése felhasználónként testre szabhatóak,

az alap gombok az 50-es joggal rendelkezőkkel elmenteve, mindenkire kihat


2021.09.08

- a forgalom táblázatban a Bruttó oszlop is megjeleníthető

- a termék Készlet/ár ablakában a térítési díj megjelenítés hasonló a térítési díj ablakhoz


2021.08.28 (*)

- bizonylat lezárás előtti ellenőrzése és Windows proxy detektálás javítva lett


2021.08.22

- beállítható, hogy a felhasználói belépés után rögtön legyen EESZT bejelentkezés is

(Beállítások ablak - Jelentés fül)

- a lejárt termékek listáján, ha nincs oldaliság megadva a vényen,

akkor nem figyeli a pontos oldaliság egyezőséget pl két évvel ezelőtt egy termék

"Nincs" oldalisággal lett kiadva, de nemrég pedig "Bal"-lal,

akkor azonos oldalként van kezelve és nem jelenik meg a termék lejárt kihord.-ként


2021.08.20

- 2021.09.01 -től új oep cikktörzs van: C210901


2021.07.31

- a termékek ablakban a raktár adatra duplán kattintva megjelenik

az adott raktár készlet/ár adata

- a Listák - "Vényes forgalomkimutatás (tételes)" figyeli a TAJ vagy partner szűrést


2021.07.30

- a termék készlet/ár adatlapján a beszerzési ár melleti kérdőjelre kattintva

látható az elmúlt 1 év beszerzései (és azok árai) ,

a készlet adatok melletti kérdőjel pedig anyagkartont készít

- a webshop import elérhető a Forgalom ablak - Forgalom - Rendelések menüből is


2021.07.29

- könyvelési feladás lehetséges az ENIAC rendszer felé is


2021.07.28

- eGyse kommunikációra történő figyelmeztetés kilépéskor meg lett szüntetve


2021.07.25

- az "arlista [sablon]" paraméterrel indítva a programot elkészül

a kért árlista CSV kimenete (pl: egyedi webshop exporthoz hasznos)


2021.07.22

- az orvosok karbantartásánál a jobb egérgombos menüben lehet az ágazati kódot

tömegesen cserélni


2021.07.20

- 2021.08.01 -től új oep cikktörzs van: C210801

- részkiegyenlítés rögzítésénél a * gombot megnyomva a tartozás a kiegyenlítéshez kerül


2021.06.26

- görögországi közösségi adószám esetén az "EL" jó érték


2021.06.23

- több bizonylatot is lehet egyszerre Export-álni és Import-álni a Forgalom ablakban


2021.06.20

- 2021.07.01 -től új oep cikktörzs van: C210701


2021.06.10

- a beszerzésekhez hasonlóan az eladás jellegű bizonylatokon is megjelenhet

egy az eredeti árhoz képest nagyobb %-os eltérésű megadott ár esetén egy

figyelmeztető üzenet [KIMENO] ELADAR_VALT_SZAZALEK_FIGY=20


2021.06.02

- eGyse/eRecept modul elkészült, béta tesztelési szakaszba lépett


2021.06.01

- a termék ablakban a Készlet menüben van egy új ár módosítási funkció:

"Egyszerűsített ár import CSV-ből"

- a termék ablakban a Karbantartás menüben van egy új adat importálási funkció:

"Adat betöltés CSV-ből"


2021.05.20

- 2021.06.01 -től új oep cikktörzs van: C210601

- a termék résznév keresése a csoport nevében is keres egyezőséget


2021.05.10

- a Forgalom ablakban a rendelések kezelésére további funkciók kerültek beépítésre

- a termék adatainál megadható, hogy lehet -e tört mennyiségű, a tömege

- a termék ár/készlet ablakában az anyagkarton és az időszaki készlet lista

jobb egérgombbal elérhető


2021.05.07

- bizonylat lezáráskor is figyelve van a termék aktív állapota


2021.05.05

- a BNO kódkészlet bővítve lett a Covid miatt


2021.04.20

- 2021.05.01 -től új oep cikktörzs van: C210501


2021.04.14

- fogyás, beszerzés kalkulálva van az előző időszakra is, ha a gyűjtés napja

kevesebb mint 365. Ha 365, akkor a tavalyi záró mennyiséget mutatja.


2021.04.11

- a tételek, leltár adatstruktúrája optimalizálva lett

- a fogyáshoz hasonlóan a beszerzett mennyiség is ki van számolva ua időszakra


2021.04.10

- a helyettesítő termékeknél látható a beszerzési és a kisker ár is


2021.04.09

- helyettesítő termékek táblázatosan jelenik meg,

ha nincs OEP (fő)csoport, akkor saját csoportban keres helyettesítő terméket,

a raktárok készlet adatai egymás melletti oszlopba láthatók

- androidos adatgyűjtő használható leltározáskor vagy bizonylat rögzítéskor


2021.04.08

- termék ablakban a saját csoport neve ki van írva a táblázatban,

egérrel rámutatva a csoport adatra: megjelenik a csoport teljes neve

- a Forgalom -ban a partnerek bizonylatainál ablakban a bizonylatokhoz

kapcsolódó fej és tétel megjegyzések is láthatók a táblázatban röviden

(ha az egeret a megjegyzés felett tartjuk, akkor részletesen is megjelenik)

- gyártási összetevők lista finomítva lett, illetve készült egy új lista az árak ellenőrzéséhez,

így a főtermék értéke kisker, nagyker, nyilv áron és az összetevők értéke összehasonlítható


2021.04.07

- partnernél beállítható a számla alapértelmezett nyelve

- kimenő biz. fej kép/logo nyomtatáskor fájlnév vizsgálat van:

ha fájlnév és _fkod vagy _rkod.jpg van, akkor az a kép lesz nyomtatva

- a főbb ablakokban testreszabott gombok mérete növekedett


2021.04.06

- eladási árak számításánál az ártípusnál kerekítési szabály beállítható:

üres: azaz nincs kerekítés

"I": egészre normál kerekítési szabály szerint

"5": 5-re vagy 0-ra végződően

"9"-esetén: 5-re vagy 9-re kerekít

"10": 10-re kerekítve

- a gyártási vonalkódra a forgalmazó címe is rányomtatható

[VKODNYOM] CEGCIM_NYOM=N


2021.04.05

- a forgalom abkakban lehet szűrni a "Blokk vagy Számla vagy Általános biz." állapotra

- a forgalmi tételes és számlakimutatás listákon a biz. lezárási ideje is megtalálható

- a helyettesíthető termékek nem vényes termékekre is kérhetők F9-cel

(az azonos SAJÁT csoportban levőket kínálja fel)


2021.04.04

- beállítható tesztelési, tanulási célból telepített program esetén,

hogy a NAV online szla demó módban működjön, ekkor engedi lezárni a számlát,

de nem küldi el a NAV-nak és a szla nyomtatási képén több helyen

a "DEMO" felirat kerül a helyes adat helyett [DATA] GYAKORLO_UZEMMOD


2021.04.03

- a termékek, árak, oep törzsek adatstruktúrája optimalizálva lett


2021.04.01

- az ártípusok beállítása a termék ablak Karbantartás menüjében található


2021.03.28

- "Bizonylat alapú automatikus aktiválás/inaktiválás"

értékesítés során az elfogyott termékek automatikusan legyenek

inaktiválva és beszerzés során automatikusan aktiválva

(emiatt nem kell a felhasználónak aktiválási jogot adni)

[CIKK] ELFOGYOTT_INAKTIV=N


2021.03.27

- a raktár listák a fő ablakból átkerültek a termék ablakba

- a termékeknél lehetőség van az AKTÍV -akra gyorsan szűrni


2021.03.26

- árlistánál az Alapeset sablon automatikusan be van töltve induláskor,

így saját alapértelmezett árlista összeállítás definiálható


2021.03.25

- prg frissítés letöltése után 1-2 mp várakozás van a víruskereső miatt

- termék ablakban az aktuális raktár ki van írva a leltárnál hasonlóan (áthelyezhető)


2021.03.24

- a termékek, a partnerek, a bizonylatok megjelölhetők SQL alapján

- a termék, forgalom ablakban az felső és alsó táblázatok között a CTRL+TAB

billentyűkkel lehet váltani


2021.03.23

- a fogyás és az előző időszaki fogyás az árlistába vagy részletes készlet listában is látható


2021.03.22

- a termék szűrésnél lehet szűrni az aktuális raktár készletére gyorsabban

- a termékek alatti raktár információknál a tavalyi (előző időszaki) fogyás is látható


2021.03.21

- a termék gyártás adatainál, az anyagok besz. egységára és értéke is látható

- negatív számok megadásánál a kötőjel (mínusz) jobb kezelése


2021.03.20

- 2021.04.01 -től új oep cikktörzs van: C210401


2021.03.17

- a termékeket lehet fogyásra szűrni, akár raktáranként vagy összesítve

- fogyás számítás esetén, a termék készlet színezése:

halvány piros, ha van készlet valahol, de nincs sehol sincs fogyás, (elfekvő készlet)

halvány narancs, ha van készlet az aktuális raktárban, de nincs fogyás,

halvány sárga, ha van készlet más raktárban is, de nincs az aktuális raktárban,

halvány zöld, ha van készlet és van fogyás is

- biz. nyomtatás és küldés esetén a nyomtatandó példány eggyel kevesebb


2021.03.16

- a partner szűrésnél több megyére is lehet szűrni

- elektronikus számla küldés esetén van angol nyelvű értesítés, letöltés infó


2021.03.15

- a leltár ablakba a termékek mellett a mennyiségi egység is látható


2021.03.14

- a termék szűrésnél a van_készlet, áfa és a főkönyvi típusoknál

több feltétel is kiválasztható


2021.03.13

- a termék OEP adatainál látható a magyarországi forgalmazói is


2021.03.12

- a forgalom ablakban a címke szűrés 3 állású, azaz lehet úgy szűrni, hogy

milyen címke NE legyen a bizonylatokra beállítva


2021.03.11

- a forgalom ablakban a tételek szűrése (pl: mozgásnem) a fej adatokat is szűri

- beszerézi bizonylatokon az ár mellett megjeleníthető az árszorzó/árrés is

[FORG] TETEL_ARSZ_KIIR=N

- a mozgásnemeknél beállítható, hogy a bizonylat szövege

(az utolsó) a mozgásnem nevét átvegye -e


2021.03.10

- ismét lehet a forgalomban a fejet vagy a tételt az adatok alapján színezni

- a feladatminták leírása hosszabb lehet


2021.03.05

- a vényes bizonylatokon a beváltás a kelt-től eltérő dátumként rögzíthető


2021.02.20

- 2021.03.01 -től új oep cikktörzs van: C210301


2021.01.24

- a NavOnline kommunikáció egy külön szálon fut, így kevésbé zavaró,

ha NAV rendszere nem működik, akadozik


2021.01.20

- 2021.02.01 -től új oep cikktörzs van: C210201


2021.01.03

- adatbázisok ellenőrzése ellenőrzi az adatok helyességét is

- a forgalmazó adatainál beállítható, hogy E.V. -e vagy cég

és annak nyilv. számát, emellett, hogy pénzforgalmi elszámolást végez -e

- az áfa kulcsoknál egyedi NAV kód állítható be speciális esetekre


2020.12.20

- 2021.01.01 -től új oep cikktörzs van: C210101


2020.12.17

- 2021. évi verzió (demó) elkészítése


2021.05.05 (*)

- adat táblák optimalizálása


2020.12.19

- a NavOnline v3 -as verzió támogatása (2021.01.04-től)


2020.11.20

- 2020.12.01 -től új oep cikktörzs van: C201201


2020.11.05

- a számlák NAV Online állapota lekérdezhető

a Forgalom ablak - Listák - Számlakimutatás menüben


2020.10.20

- 2020.11.01 -től új oep cikktörzs van: C201101


2020.09.30

- indexelési probléma javítása


2020.09.22

- 2020.10.01 -től új oep cikktörzs van: C201001


2020.09.13

- lockolási probléma javítása


2020.08.20

- 2020.09.01 -től új oep cikktörzs van: C200901


2020.07.20

- 2020.08.01 -től új oep cikktörzs van: C200801


2020.06.20

- 2020.07.01 -től új oep cikktörzs van: C200701


2020.05.20

- 2020.06.01 -től új oep cikktörzs van: C200601


2020.04.20

- 2020.05.01 -től új oep cikktörzs van: C200501


2020.04.10

- adatbázis motor csere (ElevateDB) aktiválás, konvertálás kezdése


2020.03.20

- 2020.04.01 -től új oep cikktörzs van: C200401


2020.03.10

- a számlák bizonylat száma csak lezáráskor generálódik,

a nyomtatás automatikusan lezárja a számlát


2020.03.04

- korrekciós bizonylat nem sztornózható, csak a fő bizonylat


2020.03.03

- a hiányzó MNB árfolyamokat bizonylat rögzítés közben megpróbáljuk letölteni


2020.03.01

- adatbázis motor csere (ElevateDB)


2020.02.20

- 2020.03.01 -től új oep cikktörzs van: C200301.DBF


2020.02.07

- az RLB könyvelési feladás készülhet összesítve is


2020.01.21

- ha a forgalmazó kisadózó akkor az a forgalmazó adatainál beállítható


2020.01.20

- 2020.02.01 -től új oep cikktörzs van: C200201.DBF


2020.01.11

- az INI szerkesztő a GEP könyvtárban levő további node.ini-ket is szerkeszti


2020.01.05

- Beállítható, hogy a szállítói rendelésen a bizonylat címe

a cég címe helyett a raktár címe legyen. [SZAMLA] SZREND_BIZ_CIM_RAKTAR=N


2019.12.18

- 2020. évi verzió (demó) elkészítése